Vetäjä vaihtuu. Mikä muuttuu?

Uusien henkilöiden mukana tulee väistämättä erilaisia toimintamalleja ja yrityksen arjen tasolla näkyvää käyttäytymistä. Eri asioiden painoarvot ja johtamistapa, uskottavuus sekä tehtävien siirtäminen hallitusti korostuvat.  Erityinen ongelma on usein yhteisten toimintatapojen löytäminen vanhan ja uuden omistajan välillä.  Entä, jos samanaikaisesti jää eläkkeelle pitkäaikaisia avainhenkilöitä?

Mitä tehdä, että omistajanvaihdoksessa löytyy yhteinen sävel ja henkilöstö saadaan osallistumaan muutokseen?

Tuottavuusneuvonnasta saat yrityksen toimintaa ja tilannetta ymmärtävät ratkaisut, joilla pääset pureutumaan olennaisiin asioihin. Opastamme, valmennamme ja sparraamme. Tuemme myös päivittäisen tekemisen tasolla.

  1. strategian laatiminen ja käytäntöön vieminen
  2. liiketoimintasuunnitelman päivittäminen
  3. muutostarpeiden kartoittaminen ja kehityssuunnitelmat
  4. vanhan ja uuden yrityskulttuurin yhteensovittaminen
  5. työnjako, vastuualueet
  6. uuden avainhenkilön sparraaminen
  7. ongelmien paikantaminen ja parannusmenetelmät
  8. toiminto- ja laatujärjestelmien kehittäminen, soveltaminen ja arviointi

Sukupolven vaihdos

konsultointi sukupolvenvaihdos