Miten varmistat, että yritys pysyy muutoksessa mukana?

Yrityksen toimintaympäristö muuttuu: kilpailutilanne muuttuu, asiakkaiden vaatimukset muuttuvat, yritys kasvaa, vetäjä vaihtuu... Yritys elää pysyvyyden ja muutoksen vuorottelupaineessa. Samat asiat toistuvat: uusia asiakkaita, tuotteita ja palveluja, uutta henkilökuntaa, uusia jäseniä toimitusketjuun, uudenlaista johtamista, uusia piirteitä tiedon kulkuun, teknologian, työmenetelmien, tuotevalikoiman, hintojen ja toimitusten yhteensovittamista.

Monet organisaatiot ovat erinomaisia käynnistämään muutoshankkeita. Vaikeudet kohdataankin käytännön toteutuksessa.

Tulos ei synny, se tehdään. Strategia kertoo, miten.

Tuottavuusneuvonnasta saat hyvän kumppanin ja käytännönläheiset muutosjohtamisen ratkaisut yrityksellesi. Tarpeen mukaan pitkän aikavälin ohjelman tai täsmäratkaisuja päivän tarpeisiin.

  • strategiatyön ohjaus ja käytäntöön vieminen
  • tuloksen syntymekanismin selkeyttäminen,
  • muutostarpeiden kartoitus ja realistinen toimintasuunnitelma
  • liiketoimintasuunnitelman päivittäminen
  • toimintaprosessien resurssikäytön, työn hyötysuhteen ja läpäisyn parantaminen

Johtaminen ja konsultointi kaavio

konsultointi